Workbenches, Workmates Trestles

Workbenches, Workmates Trestles
BORA SPEEDHORSE 680kg (SINGLE) BOR-PM-4500

BORA SPEEDHORSE 680kg (SINGLE) BOR-PM-4500

Stock Code: *HYDBORPM4500
£55.99 (exc VAT) Each
-
+
DWST1-75676 Full Metal Sawhorse (Twin Pack)

DWST1-75676 Full Metal Sawhorse (Twin Pack)

Stock Code: TOOLDEW175676
£161.57 (exc VAT) Each
-
+
Plastic Trestles Height 82cm x Length 57cm (Twin Pack)

Plastic Trestles Height 82cm x Length 57cm (Twin Pack)

Stock Code: TOOLFAITRESTLESP
£37.43 (exc VAT) Each
-
+
Folding Metal Leg Sawhorses (Twin Pack)

Folding Metal Leg Sawhorses (Twin Pack)

Stock Code: TOOLSTA197475
£81.96 (exc VAT) Each
-
+
Steel Trestles (Twin Pack)

Steel Trestles (Twin Pack)

Stock Code: TOOLFAITRESTLES
£55.01 (exc VAT) Each
-
+
Logger's Mate Saw Horse

Logger's Mate Saw Horse

Stock Code: TOOLROU65690
£94.76 (exc VAT) Each
-
+
Junior Sawhorses (Twin Pack)

Junior Sawhorses (Twin Pack)

Stock Code: TOOLSTA170355
£38.72 (exc VAT) Each
-
+
FatMax Telescopic Sawhorses ( Twin Pack)

FatMax Telescopic Sawhorses ( Twin Pack)

Stock Code: TOOLSTA192980
£104.53 (exc VAT) Each
-
+
All Metal Sawhorses (Twin Pack)

All Metal Sawhorses (Twin Pack)

Stock Code: TOOLIRW183474
£119.13 (exc VAT) Each
-
+
WM536 Dual Height Workmate

WM536 Dual Height Workmate

Stock Code: TOOLB/DWM536
£73.26 (exc VAT) Each
-
+
WM626 Tough Dual Height Workmate

WM626 Tough Dual Height Workmate

Stock Code: TOOLB/DWM626
£97.67 (exc VAT) Each
-
+
TuffBench Heavy-Duty Folding Work Bench 1080 x 750 x 820mm

TuffBench Heavy-Duty Folding Work Bench 1080 x 750 x 820mm

Stock Code: TOOLARMBH1080
£485.22 (exc VAT) Each
-
+
2-in-1 Workbench & Vice

2-in-1 Workbench & Vice

Stock Code: TOOLSTA183400
£101.75 (exc VAT) Each
-
+