Rim Locks

Rim Locks
P334 Rim Lock Black Finish 156 x 104mm Visi

P334 Rim Lock Black Finish 156 x 104mm Visi

Stock Code: TOOLYALP334BK
£16.03 (exc VAT) Each
-
+
P334 Rim Lock Chrome Finish 156 x 104mm Visi

P334 Rim Lock Chrome Finish 156 x 104mm Visi

Stock Code: TOOLYALP334CH
£19.21 (exc VAT) Each
-
+
P334 Rim Lock Grey Finish 156 x 104mm Visi

P334 Rim Lock Grey Finish 156 x 104mm Visi

Stock Code: TOOLYALP334GRY
£16.03 (exc VAT) Each
-
+
P334 Rim Lock Brass Finish 156 x 104mm Visi

P334 Rim Lock Brass Finish 156 x 104mm Visi

Stock Code: TOOLYALP334PB
£19.21 (exc VAT) Each
-
+
P401 Rim Lock Black Finish 138 x 76mm Visi

P401 Rim Lock Black Finish 138 x 76mm Visi

Stock Code: TOOLYALP401BK
£16.03 (exc VAT) Each
-
+
P401 Rim Lock Grey Finish 138 x 76mm Visi

P401 Rim Lock Grey Finish 138 x 76mm Visi

Stock Code: TOOLYALP401GRY
£16.03 (exc VAT) Each
-
+
P401 Rim Lock Polished Brass Finish 138 x 76mm Visi

P401 Rim Lock Polished Brass Finish 138 x 76mm Visi

Stock Code: TOOLYALP401PB
£19.21 (exc VAT) Each
-
+
P402 Rim Lock Black Finish 102 x 76mm Visi

P402 Rim Lock Black Finish 102 x 76mm Visi

Stock Code: TOOLYALP402BK
£12.82 (exc VAT) Each
-
+
P402 Rim Lock Grey Finish 102 x 76mm Visi

P402 Rim Lock Grey Finish 102 x 76mm Visi

Stock Code: TOOLYALP402GRY
£16.67 (exc VAT) Each
-
+
P405 Rim Knob Black Finish

P405 Rim Knob Black Finish

Stock Code: TOOLYALP405BK
£5.70 (exc VAT) Each
-
+
P405 Rim Knob Chrome Finish

P405 Rim Knob Chrome Finish

Stock Code: TOOLYALP405CH
£6.83 (exc VAT) Each
-
+
P405 Rim Knob Polished Brass Finish

P405 Rim Knob Polished Brass Finish

Stock Code: TOOLYALP405PB
£6.83 (exc VAT) Each
-
+